that's how we talk

Polityka prywatności i plików cookies serwisu
www.thedigitals.pl

Informacje ogólne

Administratorem danych przetwarzanych w ramach serwisu jest The Digitals Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, NIP 52 134 38 349, REGON 140 767 291, KRS 0000280647, oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dbamy o poszanowanie prywatności osób odwiedzających nasz serwis, dlatego nie gromadzimy danych, które nie są nam niezbędne ani nie przekazujemy danych zebranych przez serwis stronom trzecim.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane statystyczne dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z formularza kontaktowego lub zapisania na newslettera. Gdyby funkcjonalność nie działała, należy włączyć pliki cookies.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Odnośniki do innych stron

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt

The Digitals Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, T +48 22 879 69 00, F +48 22 463 99 08, biuro@thedigitals.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

"DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ”

The Digitals Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, NIP 521-34-38-349, REGON 140767291, KRS 0000280647, oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


The Digitals sp. z o. o.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH REALIZOWANYCH POMIĘDZY FIRMĄ THE DIGITALS A ZLECENIODAWCAMI I PODWYKONAWCAMI W RAMACH SYSTEMU B2B

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2

Termin realizacji projektu:
Listopad 2013 - Luty 2015

Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma:
Signum - Dotacje Unijne www.signum.org.pl

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl