that's how we talk

that's how we discover create develop engage serve

Tworzymy kompleksową komunikację digitalową. CONCEPT, CONTENT i CRAFT to
fundamenty na których bazujemy. Dobór narzędzi, z których korzystamy wyznacza cel klienta.
Nazwa firmy zobowiązuje i determinuje sposób w jaki podchodzimy do briefów.
Jesteśmy The Digitals

Agencja

  • Concept

  • Content

  • Craft

To fundamenty, na których koncentrujemy nasze wysiłki.

Wierzymy, że te trzy elementy są kluczowe w budowaniu relacji z konsumentem.
To właśnie na nich budujemy jakościową komunikację,
która pomaga nam osiągać zamierzone cele.

Jesteśmy częścią Grupy S/F

nasi klienci

Usługi

  • Discover
  • Create
  • Develop
  • Engage
  • Serve

Kontakt

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

"DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ”

The Digitals Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, NIP 521-34-38-349, REGON 140767291, KRS 0000280647, oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


The Digitals sp. z o. o.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH REALIZOWANYCH POMIĘDZY FIRMĄ THE DIGITALS A ZLECENIODAWCAMI I PODWYKONAWCAMI W RAMACH SYSTEMU B2B

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2

Termin realizacji projektu:
Listopad 2013 - Luty 2015

Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma:
Signum - Dotacje Unijne www.signum.org.pl

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl